Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa toiminnassamme sitä, että huolehdimme tänään siitä, että olemme menestyviä ja elinvoimaisia vielä tulevaisuudessakin. Vastuullisuudessa on kyse oikein tekemisestä.

Olemme jakaneet vastuullisuutemme seuraaviin osa-alueisiin

Ympäristövastuu

 • Syntyvän rakennusjätteen kierrättäminen mahdollisimman tehokkaasti
 • Pesulapalveluilla pyritään jatkamaan työtekstiilien käyttöikää
 • Materiaalivirtojen logistinen järkeistäminen: pyritään tilaamaan suurempia eriä tarvittavaa rakennusmateriaalia kerrallaan
 • Pyrimme tekemään kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen ratkaisuja

Yhteiskuntavastuu

 • Työllistämme säännöllisesti pitkäaikaistyöttömiä, opiskelijoita ja nuoria kesätöihin ja pidempiin sopimuksiin
 • Noudatamme työehtosopimuksia palkkauksessamme
 • Kannatamme sukupuolten tasa-arvoa ja eriarvoisuuden vähentämistä

Taloudellinen vastuu

 • Läpinäkyvyys organisaation ja toiminnan suhteen
 • Käytämme tilaajavastuu-palvelun piirissä olevia luotettavia kumppaneita yhteistyössä
 • Maksamme yhteiskuntavelvoitteet Suomeen

Vastuu ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta

 • Huolehdimme joka päivä siitä, että työntekijämme voivat suorittaa työnsä turvallisesti
 • Ylläpidämme työkykyä erilaisin toimenpitein, muun muassa toteuttamalla varhaisen välittämisen mallia työpaikalla
 • Henkilöstöllämme on käytössään laaja työterveyshuolto, laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä laaja terveysvakuutus