Kokonaisurakka

Kokonaisurakkamuoto tarjoaa selkeän ja hallittavan lähestymistavan rakentamishankkeisiin. Se perustuu tilaajan valmiisiin suunnitelmiin ja mahdollistaa kiinteän sisällön ja hinnan sopimuksen pohjalta. Malli soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa tilaaja pystyy määrittelemään tarkasti haluamansa lopputuloksen.

Lisätietoja antaa

Mika Kelovuo

Liiketoimintajohtaja
040 750 6811mika.kelovuo@ip-heikkila.fi

Selkeä ja hallittava toteutusmalli.

Kokonaisurakkamuoto perustuu tilaajan valmiiksi laatimiin suunnitelmiin, jotka ohjaavat haluttuun lopputulokseen ja mahdollistavat kustannusarviolaskennan. Malli johtaa yleensä valmiiden suunnitelmien kilpailuttamiseen hinnalla ja kiinteäsisältöisiin sopimuksiin.

Kokonaisurakkamuotoinen rakentaminen etenee suunnittelun ja rakentamisen vaiheittaisena prosessina. Tilaaja vastaa suunnitelmien teettämisestä ja kilpailuttaa niiden toteuttamisen. Hinta määräytyy tarjouskilpailussa ja velvoittaa urakoitsijan toteuttamaan projektin kokonaisuutena. Mahdolliset lähtötietojen puutteet tai suunnitelmiin tulevat muutokset teetetään lisä- tai muutostöinä.

Kokonaisurakkamuoto on selkeä valinta silloin, kun tilaajalla on kyky suunnitella haluamansa kohde ja määritellä sen toiminnalliset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset. Tilaaja päättää, mitä tehdään ja miten se tehdään.

Kokonaisurakkamuodon vahvuuksia ovat selkeä lineaarinen prosessi, yksinkertaiset sopimukset ja vastuut, kiinteä sisältö ja hinta sekä rajapintojen hallittavuus. Toisaalta mallin heikkouksia ovat pitkä läpimenoaika, suunnittelun ja rakentamisen välinen rajapinta sekä muutosten hallinta rakentamisen aikana.

Kokonaisurakkamuodot soveltuvat erityisesti selkeisiin ja yksinkertaisiin kohteisiin, joissa tilaaja tietää tarkalleen, mitä haluaa eikä tarvitse kehittää tai innovoida.

Kokonaisurakkamuotoihin kuuluu myös jaettuun urakkaan tai pää- ja sivu-urakoihin perustuva rakentaminen. Tällöin eri toteuttajat voivat kilpailuttaa ja vastata erillisistä kokonaisuuksista, tai tilaaja voi alistaa eri toteutukset pääurakoitsijan sivu-urakoiksi.

Tärkeimmät näkökulmat kokonaisurakkamuotoon:

  • Selkeä ja jäsennelty prosessi suunnittelusta toteutukseen.
  • Kiinteä sisältö ja hinta sopimuksen perusteella.
  • Tilaajan vastuulla oleva suunnittelutyö ja määrittelyt.
  • Mahdollisuus kilpailuttaa eri osa-alueista vastaavat toteuttajat tai käyttää pää- ja sivu-urakoita.
  • Selkeät sopimukset ja vastuunjaot eri osapuolten välillä.
  • Mahdollisuus hallita rajapintoja ja varmistaa sujuva yhteistyö.
  • Soveltuu selkeisiin ja yksinkertaisiin kohteisiin, joissa ei tarvita laajaa kehittämistä tai innovointia.
  • Mahdollistaa tarkat kustannusarviot ja budjetin hallinnan.

Kokonaisurakkamuoto tarjoaa selkeän ja hallittavan lähestymistavan rakentamishankkeisiin. Se perustuu tilaajan valmiisiin suunnitelmiin ja mahdollistaa kiinteän sisällön ja hinnan sopimuksen pohjalta. Malli soveltuu erityisesti selkeisiin ja yksinkertaisiin kohteisiin, joissa tilaaja pystyy määrittelemään tarkasti haluamansa lopputuloksen.


Haluatko kuulla lisää?

Huom! Tiedoston maksimikoko 10MB
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Palvelut

Valikoimastamme löytyy paljon erillaisia rakennushankkeiden toteutusmuotoja aina pääurakoinnista perusparannuksiin sekä puitesopimuksiin.