Projektinjohto

Projektinjohtorakentaminen on tehokas ja joustava toteutusmalli, joka mahdollistaa suunnittelun ja rakentamisen saumattoman yhteistyön. Se tarjoaa tilaajalle mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen ja varmistaa hankkeen onnistumisen.

Lisätietoja antaa

Mika Kelovuo

Liiketoimintajohtaja
040 750 6811mika.kelovuo@ip-heikkila.fi

Tehokas ja joustava toteutusmalli käytössämme jo vuodesta 1987 lähtien.

Projektinjohtorakentamisen lähtökohtana on yleensä hankkeen kilpailuttaminen keskeneräisin suunnitelmin ja suunnittelun jatkaminen rakentamisen aikana. Tämä mahdollistaa urakan kilpailuttamisen luonnossuunnitelmiin perustuen ja parantaa muutosten hallintaa.

Projektinjohtorakentamisessa tilaaja vastaa hankkeen ja luonnossuunnitelmien teettämisestä haluttuun tasoon saakka ja kilpailuttaa näiden pohjalta projektinjohtourakoitsijan johtamaan toteutussuunnittelua yhdessä tilaajan kanssa sekä toteuttamaan projektin. Valittu projektinjohtourakoitsija vastaa hankkeen suunnittelun ohjauksesta tai osallistuu siihen vahvasti. Toteuttaminen on urakoitsijan vastuulla. Urakoitsija vastaa myös alihankinnoista, mutta päätökset tehdään yhdessä tilaajan kanssa.

Projektinjohtourakan kilpailuttaminen perustuu yleensä tavoitehintaan ja kattohintaan, joille lisätään erikseen tarjottava projektinjohtopalkkio. Tavoitehinnan ylitys jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken kattohintaan saakka, jonka jälkeen vastuu siirtyy yleensä urakoitsijalle. Malli voi perustua myös tavoitebudjettiin, mikä antaa enemmän vapautta kustannusarvion hallintaan, mutta edellyttää vahvaa kustannusohjausta.

Projektinjohtorakentamisen etuja ovat suunnittelun ja rakentamisen limittäminen, mikä lyhentää läpimenoaikaa, tehokas muutosten hallinta sekä tilaajan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hankkeeseen. Haasteina ovat tyypillisesti tilaajan oma osaaminen ja resurssien riittävyys.

Projektinjohtorakentaminen soveltuu erityisesti laajempiin ja vaativampiin hankkeisiin, joissa on otettava huomioon suunnittelun ja rakentamisen aikaiset muutokset sekä käyttäjän tarpeet.

Projektinjohtorakentaminen tarjoaa seuraavia tärkeitä etuja:

  • Suunnittelun ja rakentamisen limittäminen, mikä lyhentää läpimenoaikaa.
  • Tehokas muutosten hallinta ja joustavuus toteutuksessa.
  • Tilaajan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hankkeeseen.
  • Vahva kustannusohjaus ja budjetin hallinta.
  • Soveltuu laajempiin ja vaativampiin hankkeisiin.
  • Tukee vaativien kohteiden toteuttamista.

Projektinjohtorakentaminen on tehokas ja joustava toteutusmalli, joka mahdollistaa suunnittelun ja rakentamisen saumattoman yhteistyön. Se tarjoaa tilaajalle mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen ja varmistaa hankkeen onnistumisen.

IP Heikkilä alunperin aloitti toimintansa toimimalla pelkästään projektinjohtomallilla. Vuosien saatossa ja toiminnan kehittyessä mukaan on tullut myös muita toteutusmalleja. Silti projektinjohto on ollut vahva osa toimintamme perustana kaikessa tekemisessämme.

Haluatko kuulla lisää?

Huom! Tiedoston maksimikoko 10MB
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Palvelut

Valikoimastamme löytyy paljon erillaisia rakennushankkeiden toteutusmuotoja aina pääurakoinnista perusparannuksiin sekä puitesopimuksiin.