Kiinteistömanagereille

Optimoidut aikataulut. Paremmat ratkaisut. Sopivimmat materiaalit. Syvempi yhteistyö. Nopea reagointikyky muutoksiin. Kaikki tämä on tehokasta rakentamista.

Jaakko Stenberg

Operatiivinen johtaja
050 595 9835jaakko.stenberg@ip-heikkila.fi

Tehokas yhteistyö ja paremmat tulokset kiinteistömanagereille: Tutustu Ainut™-malliin

Oletko kohdannut haasteita tilaajan ja urakoitsijan välisessä vastakkainasettelussa kiinteistöhankkeiden aikana? Tuntuuko, että resurssit hupenevat turhaan urakan sisältöjen ja lisätöiden kiistelyyn? Olisiko hienoa löytää ratkaisuja, jotka säästävät rahaa, parantavat kiinteistön toimivuutta tai pitävät hankkeen aikataulussa? Jos haluat käyttää aikasi hankkeiden edistämiseen yhdessä meidän kanssamme, tutustu Ainut™-malliin.

Ainut™-malli tarjoaa kiinteistömanagereille uudenlaisen lähestymistavan tilaajan ja urakoitsijan väliseen yhteistyöhön. Mallissa korostetaan vahvaa yhteistyötä, avoimuutta ja tavoitteiden jakamista. Sen tavoitteena on luoda hankkeisiin tehokas ja sujuva prosessi, jossa tilaajan tarpeet ja odotukset täyttyvät, ja samalla vältetään vastakkainasettelua ja kiistoja.

Ainut™-mallissa tilaaja ja urakoitsija sitoutuvat yhteiseen päämäärään jo hankkeen alkuvaiheessa. Kiinteistömanagerina voit olla merkittävässä roolissa tässä prosessissa, auttamalla tilaajaa määrittelemään hankkeen tavoitteet ja tarpeet selkeästi. Yhdessä voitte kehittää suunnitelmia ja ratkaisuja, jotka vastaavat tilaajan tarpeisiin ja mahdollistavat parhaan lopputuloksen.

Ainut™-mallin hyödyt kiinteistömanagereille:

  1. Tehokas yhteistyö: Malli välttää vastakkainasettelua ja keskittyy rakentavaan yhteistyöhön tilaajan ja urakoitsijan välillä. Energiasi voi keskittyä hankkeen edistämiseen, päätöksentekoon ja kokonaisvaltaisen onnistumisen varmistamiseen.
  2. Paremmat tulokset: Ainut™-mallissa tilaajan suunnitelmat ja tarpeet yhdistyvät urakoitsijan ammattitaitoon ja kokemukseen. Kiinteistömanagerina voit olla tärkeässä roolissa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa, ja yhdessä voitte löytää parhaat ratkaisut, jotka täyttävät tilaajan tarpeet ja odotukset.
  3. Kustannusten hallinta: Ainut™-mallissa korostetaan kustannustehokkuutta ja tavoitellaan ratkaisuja, jotka säästävät tilaajalle rahaa. Kiinteistömanagerina voit olla mukana hankkeen kustannusarvioiden laadinnassa ja seurannassa, jotta varat käytetään tehokkaasti ja säästömahdollisuudet tunnistetaan.
  4. Aikataulun hallinta: Ainut™-mallin avulla voit varmistaa hankkeen sujuvan etenemisen aikataulussa. Tehokas tiedonvaihto tilaajan ja urakoitsijan välillä auttaa vähentämään viivästyksiä ja pitämään projektin aikataulussa.
  5. Selkeä kommunikaatio: Malli kannustaa avoimeen ja selkeään viestintään kaikkien osapuolten välillä. Kiinteistömanagerina voit toimia keskeisenä tiedonvälittäjänä tilaajan ja urakoitsijan välillä, varmistaen, että kaikki osapuolet ovat tietoisia hankkeen etenemisestä, muutoksista ja päätöksistä.

Ainut™-malli tarjoaa kiinteistömanagereille mahdollisuuden osallistua vahvaan yhteistyöhön tilaajan ja urakoitsijan välillä. Yhdessä voitte saavuttaa parempia tuloksia, hallita kustannuksia ja varmistaa onnistunut hankkeen toteutus.

Jos haluat olla osa tätä innovatiivista yhteistyömallia ja auttaa tilaajaa saavuttamaan menestyksekkään hankkeen, tutustu tarkemmin Ainut™-malliin. Olemme valmiita tukemaan sinua ja tarjoamaan tarvittavat työkalut ja resurssit, jotta voit olla avainasemassa hankkeen onnistumisessa.

Haluatko kuulla lisää?

Huom! Tiedoston maksimikoko 10MB
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ratkaisut

Olemme kumppanisi hankkeiden kaikissa vaiheissa. Tarjoamme teknistä asiantuntemusta ja projektinhallintaa, joka varmistaa sujuvan toteutuksen.