Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjaukset voivat tuoda merkittäviä hyötyjä sekä yksilöille että kiinteistöjen omistajille.

Lisätietoja antaa

Marko Poikela

Työnjohtaja, Sisäilma-asiantuntija
040 014 8818marko.poikela@ip-heikkila.fi

Sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja ja vaikuttaa negatiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Onneksi asiantuntevien ammattilaisten avulla näihin haasteisiin voidaan puuttua ja tarjota ratkaisuja, jotka parantavat sisäilman laatua ja luovat terveellisemmän elinympäristön.

Kun sisäilmaongelmat ilmenevät, ensimmäinen askel on yleensä asianmukaisten näytteiden ottaminen ja tutkiminen. Näytteiden analysointi auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelman lähteet ja selvittämään, mitä toimenpiteitä tarvitaan. Autamme mielellämme asiakasta jo sisäilmakorjausten suunnittelussa ja tarvittavissa rakenneavauksissa.

Sisäilmakorjauksissa käytettävät toimenpiteet voivat vaihdella ongelman laadun ja vakavuuden mukaan. Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen suorittaa puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteitä, kun taas toisissa tilanteissa voidaan tarvita rakenteiden korjausta tai jopa osittaista purkamista ja uudelleenrakentamista. Tavoitteena on poistaa haitalliset aineet, kuten home, VOC-yhdisteet, asbesti ja sitä kautta parantaa ilmanlaatua. Ongelmien aiheuttajat voivat johtua monista asioista, joten korjaustoimenpiteitä ja olosuhteita pitää arvioida kokonaisvaltaisesti sekä pitkäjänteisesti.

Sisäilmakorjaukset eivät ainoastaan paranna terveyttä, vaan ne voivat myös tuoda monia muita etuja. Terveellinen sisäilma luo miellyttävän ja viihtyisän ympäristön, jossa työskennellä, oppia ja levätä. Se voi vähentää allergioita, hengitystieongelmia ja muita terveysvaivoja, ja samalla parantaa yleistä hyvinvointia ja elämänlaatua.

Alla on esitetty tärkeimmät hyödyt sisäilmakorjauksista:

 • Parantunut terveys ja hyvinvointi
 • Vähentynyt allergiariski
 • Hengitysteiden oireiden lievittyminen
 • Turvallisempi ja terveellisempi työ- ja oppimisympäristö
 • Parannettu keskittymiskyky ja tuottavuus
 • Paremman unen laatu
 • Pitkäaikaisten terveysongelmien ehkäisy
 • Kiinteistön arvon säilyttäminen ja kasvattaminen

Sisäilmakorjaukset voivat siis tuoda merkittäviä hyötyjä sekä yksilöille että kiinteistöjen omistajille. Panostaminen sisäilman laatuun on investointi, joka kannattaa, sillä se luo paremman ja terveellisemmän ympäristön kiinteistölle.

Teemme aktiivista yhteistyötä sisäilmakorjauksiin erikoistuneiden suunnittelijoiden kanssa. Palvelemme asiakkaitamme sekä tarjouspyyntöihin perustuvissa hankkeissa sekä “Avaimet käteen” - mallilla eli voimme tehdä asiakkaan työn ja päätöksen teon mahdollisimman helpoksi.

Sisäilmakorjauksiin liittyviä palveluitamme:

 • Rakenneaukaisut ja purkutyöt
 • Tiivistystyöt
 • Haitallisten rakenneosien poistot
 • Rakenteiden kengitykset
 • Ilmavuotojen korjaus
 • Kuitupölytiivistykset
 • Läpivientitiivistykset
 • Merkkiainekokeet
 • Mittaukset
 • Vesivahinkokorjauset
 • Palovahinkokorjaukset
 • Rakennekuivaukset
 • Olosuhdemittaukset (esim. hiilidioksidi, äänenpaine, valon määrät, paine-eromittaukset, lämpö, kosteus yms)
 • Lämpökuvaukset
 • Palokatkotyöt
 • Laadunvarmistus

Haluatko kuulla lisää?

Huom! Tiedoston maksimikoko 10MB
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Osaaminen

Muutosten keskellä toimimme nopeasti ja joustavasti. Kokeneet ammattilaisemme ovat valmiita luomaan ainutlaatuisia ratkaisuja. Yhteistyö, joka syventää ymmärrystä ja luo vahvempaa tulosta.