Digitalisaatiota vauhdittamassa moderni Fondion-toiminnanohjaus

Visiomme on olla rakennusalan digitaalisin toimija vuoteen 2028 mennessä. Siksi olemme valinneet Suomen nopeiten kasvavan rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmä Fondion:in ensisijaiseksi työkaluksemme paremman asiakaskokemuksen varmistamiseksi.

Rakennusalalla totuttu tekemään asiat, niinkuin aina ennenkin

"Rakennusalalla on hyvin tyypillistä vieläkin, vuonna 2023, hoitaa moni asia manuaalisesti eri työkaluilla, sopia suullisesti ja laskea tarjouksia vanhentuneisiin materiaalikustannuksiin perustuen. Ollaan tavallaan totuttu tekemään asiat, kuten aina ennenkin - vaikka maailmantilanne ja sitä kautta liiketoiminnan edellytykset ja etenkin kannattavuustaso, ovat kokeneet merkittäviä muutoksia vuoden 2022  jälkeen. Nyt ei ennää kannata esim. pohjata laskentaa vanhentuneeseen kustannustasoon. Onnistuminen vaatii tarkkaavaisuutta: aikataulut, kommunikaatio ja kannattavuus kärsii, jos ei johda tiedolla", sanoo Mauno Valli, Fondion:in perustaja ja liiketoimintajohtaja.

Yhteistyö IP Heikkilä:n kanssa on ollut sitoutunutta ja tavoitehakuista, sekä aitoa yhdessä kehittämistä. Järjestelmän toimintoja on laajennettu vastaamaan niin loppuasiakkaiden, kuin IP Heikkilän kehittyviä tarpeita. "Panostamme asiakaslähtöisyyteen, näin kaikki voittavat: asiakkaamme menestyvät, työntekijät ja tilaajat ovat tyytyväisiä", sanoo Mauno.

Näkymä tulevaisuuten tiedon avulla

Yhteistyömme alkoi jo vuonna 2021, jolloin Taavi Heikkilä ja Mauno Valli sopivat Fondion -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta. IP Heikkilä on pilotoinut järjestelmää hankkeidensa suunnittelussa ja läpiviennissä hyvällä menestyksellä ja jo saavutettuihin tuloksiin ollaan tyytyväisiä. Voidaan hyvällä omatunnolla todeta, että IP Heikkilä on rakennusalalla ainutlaatuinen digitalisaation käytäntöön viemisessä. "Fondion:in lupaus on tarjota näkymä huomiseen, ja näin toden teolla on.  Uskomme, että pystymme jatkossa tarjoamaan alan parasta asiakaskokemusta ja oikeasti toteuttamaan lupaustamme ainutlaatuisesta rakentamisesta, kun kaikki tekeminen perustuu reaaliaikaiseen dataan ja tosiasiallisiin kustannuksiin. Emme oikeastaan voi enää kuvitella elämää ilman Fondion:ia", jatkaa Taavi.

Alan digitalisaatio on jo täällä, datalla ohjaaminen on vielä uutta

Ennen Fondion -alustan käyttöönottoa on hyvin tyypillisesti yrityksen elinkaaren aikana päästy tilanteeseen, jossa yrityksen tietojärjestelmät eivät keskustele keskenään. Tietoa ja dataa on olemassa, mutta sen saatavuus ja reaaliaikaisuus ei toteudu käytännössä. Suurin syy tähän on, että liiketoiminta pyörii dokumenttipohjaisella työnkululla, jossa kustannukset lasketaan Excelillä, tarjoukset tehdään Word:issä ja kommunikaatio tapahtuu lukuisissa sähköposti- ja viestiketjuissa. Kirjanpito, osto- ja myyntilaskut ovat tarjouslaskennasta ja työajankirjauksista erillään ja liiketoiminnan avainlukuja analysoidaan toisistaan erillän, usein hyvinkin jälkijättöisesti. Tästä syntyy inhimillinen ja loppukädessä taloudellinen, liiketoiminnan jatkuvuutta ja ennustettavuutta nakertava riski. Tiedon pirstaloituminen johtaa hitauteen ja epätehokkuuksiin, joita halutaan kaikin keinoin välttää kustannus- ja suhdanneherkällä rakennusalalla. Kannattavuus on ainoastaan mahdollista, kun asioihin ja muuttuvaan toimintaympäristöön pystytään reagoimaan nopeasti. Fondion -toiminnanohjausjärjestelmän avulla dokumenttipohjainen työnkulku vähenee minimiin ja kaikki tieto on saatavilla yhdellä alustalla.

Oikeisiin kustannuksiin pohjautuva laskenta on modernia ja läpinäkyvää

Miksi IP Heikkilä haluaa olla hyvä esimerkki muille toimijoille rakennusalalla? Koska uskomme, että yhteistyötä voi tehdä paremmin, ja avoimemmin kortein, kuin mitä aiemmin on totuttu. Alan sisäinen kilpailu ja voi näyttäytyä asiakkaille ja tilaajille siten, että he ottavat edullisemman tarjouksen jättäneen yrityksen. Valitettavan usein he valitsevat yrityksen, mikä ei ole osannut ottaa kaikkia asioita huomioon tai yrityksen, joka on laskenut projektin kustannukset väärin. Tilaaja voi säästää rahaa yksittäisessä projektissa, jos urakoitsijan taloudellinen tilanne on riittävän hyvä. Mikäli urakoitsijan taloudellinen tilanne ei ole riittävän hyvä, tämä alkaa aluksi näkyä aikatauluviiveinä ja pahimmillaan projektin keskeytymiseen.

Mielenrauhaa ja parempaa asiakaskokemusta

IP Heikkilän tiimissä mietitään ja toteutetaan jatkuvasti asioita, jotka näkyvät parempana ja kustannustehokkaampana palveluna, niin vaativien projektien toteutuksessa, kuten perinteisten puitesopimusten ja muiden urakoiden toteutuksessa asiakkaille. IP Heikkilä tuli omalla, pitkän kokemuksen osaamisellaan mukaan Fondionin asiakkaaksi, koska alalla ei näitä asioita ole ratkaistu vastaavalla tavalla yhdenkään järjestelmätoimittajan osalta. Tästä hyötyvät niin Fondion, IP Heikkilä, kuin etenkin IP Heikkilän asiakkaat. Lisäksi tästä erinomaisesta yhteistyöstä on hyötyä koko alalle.

Integroitu ja läpinäkyvä

Fondion:in ansiosta IP Heikkilällä on kaikki liiketoiminnan ohjaamiseen tarvittava tieto yhdessä järjestelmässä. Asiakastieto ja integraatiot kirjanpitoon mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan. Pystymme parantamaan asiakaskokemusta, koska tilaajan tarjouspyyntö, laskenta ja itse projektin toteutus ovat saman alustan kautta kaikkien osapuolten saatavilla. "Homma pysyy niin sanotusti rukkasessa", sanoo Taavi. Laskennassa huomioidaan tarkasti kaikki tarvittavat yksityiskohdat ja voidaan tehdä laskennan aikaisia muistiinpanoja, jolloin tieto on varmuudella käytettävissä projektin toteutuksessa. Kustannukset lasketaan todellisiin kustannuksiin pohjautuen, jolloin IP Heikkilän asiakkaat voivat aina luottaa siihen, että saadun tarjouksen kustannukset ovat oikeat. Fondion huomioi tosiasialliset kustannusten muutokset niin materiaalien, töiden, kuten muidenkin kustannusten osalta. Kustannusten laskennasta saadaan tieto automaattisesti tarjousdokumentille, reaaliaikaiseen kustannusseurantaan, projektipäälliköille sekä työmaalle saakka. Oleellista on, että jokaisella projektiin osallistuvalla on oikea ja sama tieto käytettävissä, edesauttaa onnistuneen projektin läpivientiä. Maksuerälaskutuksessa maksuerille jyvitetään summat automaattisesti laskennasta, jolloin asiakasta laskutetaan projektin etenemän perusteella oikein.

Mitä seuraavaksi digitalisaation saralla?

Uskomme, että olemme vasta nähneet ensimmäset digitalisaation tuomat hyödyt. Modernin toiminnanohjausjärjestelmän avulla pystymme toteuttamaan parempaa asiakaskokemusta, mutta tietysti katseemme on jo tulevaisuudessa. Uskomme, että esim. tekoäly -toiminnot, integraatiot useisiin muihin datanlähteisiin sekä tiedon kerääminen kaikilta liiketoiminnan alueilta tulevat vauhdittamaan koko alan kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä jatkossa. Koemme, että tämä on lähtölaukaus tulevaan ja pohdimme jo yhdessä Maunon kanssa uusia tarpeita ja toimintoja, joita tullaan lanseeraamaan tulevan vuoden aikana.

"IP Heikkilä on ollut jo pitkään valveutunut yritys digitalisaation osalta", Fondion:in Mauno Valli kertoo.


Mauno Valli on Fondion -toiminnanohjausjärjestelmän yksi perustaja ja liiketoimintajohtaja. Seuraa Maunoa somessa esim. LinkedIn, Twitter (X) ja TikTok.

Haluatko kuulla lisää?

Huom! Tiedoston maksimikoko 10MB
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.