Yhteistoiminnalla IP Heikkilä on valmis yhä suurempiin ja vaativampiin hankkeisiin

Vuonna 2010 se oli jo alkanut kolkuttaa mielessä - pohdinta siitä, miten itse luomasta yrityksestä pyrkii jossain vaiheessa luopumaan. “Vaihtoehtoja oli kaksi: jatkaja tulee yrityksen sisältä tai se ajetaan hallitusti vähitellen alas”, Jouni muistelee.

Jouni Heikkilä

Hallituksen puheenjohtaja, Senior Advisor
040 069 0580jouni.heikkila@ip-heikkila.fi

Kun Jounin poika Taavi tuli töihin IP Heikkilälle samana vuonna, oli yrityksen painopiste vielä Kemissä. Hetimmiten tilanne sai kuitenkin muuttua, koska Oulunpään toimintaa alettiin kehittää aktiivisin ottein. “Taavi osoitti heti kiinnostuksensa yrityksen jatkamisesta, mitä seurasi sekä osaamisen että yrityksen määrätietoinen kehittäminen. Lähdettiin kouluttamaan Taavia, koska hänen pohjakoulutuksensa ei kytkeytynyt suoraan rakennusalaan.”

Sukupolvenvaihdoksen konkreettinen valmistelu alkoi vuonna 2014 Kauppakamarin luennolla sukupolvenvaihdoksesta. Lisäksi yritystä lähdettiiin heti kehittämään ja kasvattamaan Taavin johtamistyyliin sekä toimintatapoihin sopivaksi.

“Taavi osaa arvostaa muita ihmisiä ja on hyvin innovatiivinen ajatuksissaan. Avarakatseisuudellaan hän voi nähdä uusia mahdollisuuksia. Itse olen aikoinani tehnyt asiat omalla tavallani ja kasvattanut yrityksen nollasta enemmän perinteisen rakennusinsinöörin lähtökohdista. Taavin vahvuus on raikkaissa ajatuksissa ja uuden kehittämisessä.”

Sukupolvenvaihdos IP Heikkilällä on ollut ennen kaikkea vaiheittainen ja hallittu. Yksi steppi oli lumi- ja jäärakentamisen eriyttäminen Taavin vastuulle. “Kaiken kaikkiaan lumirakentaminen on ollut yritykselle onnenpotku. Saatiin tunnettuutta sekä käytännön oppia siitä, kuinka asioita voi tehdä eri tavalla. Taavin kehittämisen ja uuden tekemisen into oli niin vahvasti läsnä, että lumirakentaminen eriytettiin kokonaan IP Heikkilän toiminnasta. Minä en mennyt mukaan, vaan Taavi on johdossa. Samalla hän on saanut osaamista ja valmistautunut myös IP Heikkilän johtorooliin.”

Yhteistoiminnalla kohti kasvua

IP Heikkilä oli pitkään pienyritys, mutta vaiheittain toteutetun sukupolvenvaihdoksen myötä yritys on kasvanut astetta suuremmaksi. ”Kuluneet vuodet ovat olleet hieno kehityskaari koko yritykselle ja Taaville, mutta samalla motivoiva ja positiivinen silaus omalle uralle”, Jouni pohtii.

Kasvusta huolimatta perheyrityksen perusarvot ovat säilyneet. “Tämä rakentaminen on yhteispeliä - yksin ei ole mitään. Pitää olla rehellinen ja avoin muita kohtaan, koska kaikkia tarvitaan joka tasolla. Ylhäältä alas, alhaalta ylös ja sivusuunnassa.

Kaikkia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita tulee arvostaa tasapuolisesti. Kun nämä ajatukset muistetaan, ollaan vankalla pohjalla”, Jouni kertoo.

Tulevaisuuden näkymät

Jounin mukaan IP Heikkilää on kehitetty rakennusalan trendejä seuraten ja ennakoiden. Yhteiskunnan suunnalta on alettu ehkäistä harmaata taloutta uusin tavoin ja työturvallisuuden kehittäminen on lisääntynyt huimin loikin, mikä tarkoittaa käytännössä lisääntynyttä seurantaa ja raportointia. Tämä on huomioitu myös IP Heikkilällä: Toimitusjohtajan vieressä istuu operatiivinen johtaja Jaakko, jonka vastuulle laatu- ja työturvallisuusseuranta sekä kehittäminen kuuluvat.

Jouni on vielä aktiivisesti mukana Kemin pään toiminnassa, mutta pikkuhiljaa päivittäisessä työskentelystä on tarkoitus luopua. Mihin energia on sitten tarkoitus kohdentaa? “Aion panostaa liikunnalliseen vapaa-aikaan ja matkusteluun vaimon kanssa. Kesä ja syksy ovat olleet rakentamisen näkökulmasta kiivasta aikaa, mutta nyt on aikaa nauttia liikunnasta, ulkoilusta ja matkailusta.”

Tällä hetkellä Jouni vaikuttaa tyytyväiseltä. “Onhan se mahtavaa, että yritys saa jatkoa. Yli 30 vuotta on tämän yrityksen eteen töitä tehty. Kaikella on kuitenkin aikansa ja jossain vaiheessa pitää osata luopua. Nyt kasvutarina saa jatkoa oman perheen sisältä. Tarkoituksena on kuitenkin olla vielä määrittelemätön aika yrityksen taustabriiffaajana hallitustyössä.”

“Uskon, että IP Heikkilällä on hyvä kehityssuunta. Kun viemme yhdessä tekemisen kulttuurilla toimintamalleja eteenpäin, IP Heikkilä on valmis yhä suurempiin ja vaativampiin hankkeisiin”, Jouni toteaa haastattelun päätteeksi.

Haluatko kuulla lisää?

Huom! Tiedoston maksimikoko 10MB
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.