Henkilöstötyytyväisyyskysely 2023

Lokakuussa toteutimme henkilöstötyytyväisyyskyselyn. Kyselyn tulokset on käyty läpi koko organisaatiossa ja kehittämistoimenpiteet on käynnistetty työtyytyväisyyden jatkuvaa parantamista varten.

Henkilöstökyselyn toteutti SParkling

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn 2023 tulokset olivat pääosin hyvät. Henkilöstöltämme kyselyssä kartoitettiin työkykyä, turvallisuutta sekä pyydettiin arvioita johtamis- ja esimiestyöskentelystä.

88% vastaajista kokivat työkykynsä olevan hyvän vielä seuraavan kahden vuoden kuluttua. Kukaan vastaajista ei kokenut terveydentilansa tai mielialansa olleen heikko tai huono kuluneen vuoden aikana ja jopa 76% vastaajista koki näiden asioiden olleen hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla.

Miten työnantaja voisi tukea työkykyäsi ja työssä jaksamistasi?

Työkyvyn ylläpito on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme, henkilöstö on tärkein voimavaramme, joten näimme tärkeäksi, että henkilöstöltä tulleen palautteen perusteella voimme edistää sitä entisestään. IP Heikkilällä on perustettu liikunta- ja virkistystoimikunta edistämään henkilöstön yhdessä tekemistä myös työajan ulkopuolella. Henkilöstökyselystä saadun palautteen perusteella työntekijät toivovat yhteisiä pelivuoroja sekä liikuntamahdollisuuksia vapaa-ajalleen.

Kuinka todennäköisesti suosittelisit IP Heikkilää työnantajana?

Mittasimme kyselyssä henkilöstön eNPS lukua eli työntekijöiden nettosuositteluindeksiä. eNPS tarjoaa vastaajille asteikon 1-10.

Työntekijöiden vastaukset jaetaan kolmeen ryhmään seuraavasti:

  1. Asteikolla 0–6 vastanneet koetaan arvostelijoiksi.
  2. Asteikolla 7–8 vastanneet koetaan passiivisiksi.
  3. Asteikolla 9–10 vastanneet koetaan promoottoreiksi.

IP Heikkilän keskiarvo vastauksista oli varsin hyvä, keskiarvoksi vastaajien kesken tuli 8,72 ja mediaaniksi 9. Voimme siis todeta, että valtaosa vastaajista jakautuu promoottoreihin. Promoottorityntekijät vievät yrityksestä positiivista kuvaa ulospäin.

"Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että työntekijäkokemuksemme on näin hyvä. Olemme keskittyneet entisestään henkilöstöhallintoon ja työtyytyväisyyden kehittämiseen ja ylläpitoon, mutta oli mukavaa huomata, että olemme jo nyt tehneet asioita oikein työnantajana ja ainutlaatuisen työpaikan rakentajana." - kommentoi toimitusjohtaja Taavi Heikkilä hyvä tuloksia.

Haluatko kuulla lisää?

Huom! Tiedoston maksimikoko 10MB
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.