Kurottajakoulutus - Kortilla ei ajeta?

IP Heikkilän seitsemän työntekijää osallistui huhtikuun lopulla Cramo Koulun ja Mika Broströmin järjestämään kurottajakoulutukseen. Turvallinen työskentely on yksi IP Heikkilän toiminnan edellytyksistä. Korkealla työskentely vaatii tarkkuutta. Turvallisuuden lisäksi halutaan varmistaa, että työ suoritetaan oikein sekä tehokkaasti.

Cramo tarjoaa monipuolista kurottajakoulutusta osana laajaa koulutusvalikoimaansa. Koulutus on suunnattu erityisesti niille, jotka työskentelevät rakennusteollisuudessa ja muilla teollisuuden aloilla, missä kurottajien käyttö on yleistä. Koulutuksia järjestetään Cramon toimipisteissä ympäri Suomen.

Seitsemän IP Heikkilän työntekijää osallistui huhtikuun lopulla Cramo Koulun ja Mika Broströmin järjestämään kurottajakoulutukseen. Turvallinen työskentely on yksi IP Heikkilän toiminnan edellytyksistä. Korkealla työskentely vaatii tarkkuutta. Turvallisuuden lisäksi halutaan varmistaa, että työ suoritetaan oikein ja tehokkaasti. Koulutuksella täytetään valtioneuvoston asetuksen 403 vaatimukset ja voidaan varmistua siitä, että kurottajien kanssa työskentelevät työntekijät ovat saaneet riittävät tiedot ja taidot turvalliselle työskentelylle.

Kurottajakoulutus sisältää teoriaosuuden, vastuut ja velvollisuudet sekä käytännön harjoittelun. Harva tietää, että kurottajan käyttöön liittyvät säännökset vaihtelevat sen mukaan, mitä sillä operoidaan. Koulutuksessa keskityttiin kiinteärunkoisiin koneisiin, jotka ovat yleisimpiä rakennustyömailla. Niitä käytetään trukkipiikkien kanssa logistiikassa ja kauhan kanssa maansiirtotöissä.

Kouluttaja Mika Broström toteaa, että monikaan ei tiedä mitä kortteja tai lupia kurottajan käyttöön tarvitaan; "Kurottajaa liikuteltaessa yleisellä tiealueella tarvitaan aina vähintään B-luokan ajokortti. Siitä, minkä luvan kuorttajan kuljettajalta vaaditaan riippuu täysin siitä, mitä löytyy puomin päästä. Jos puomin päässä on trukkipiikit, tarvitset työnantajan myöntämän kirjallisen luvan trukin käyttöön. Jos taas henkilönostokori, tarvitset kirjallisen luvan henkilönostimen käyttöön, kauhaan on riittävä työnantajan järjestämä perehdytys."

Kortin saamiseksi vaaditaan hyväksytysti suoritettu teoriakoe sekä näyttö käytännön työstä. Kaikki kurssilaiset osoittivat taitonsa ja suorittivat koulutuksen hyväksytysti. Kurssille osallistui IP Heikkilältä seitsemän työntekijää, jotka työskentelevät kurottajalla rakennustyömaalla. Kurottajakortti suositellaan uusittavaksi viiden vuoden välein.

Haluatko kuulla lisää?

Huom! Tiedoston maksimikoko 10MB
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.